Cursus Vette Fun in Ezinge

Springtouw

Binnenkort start er in Ezinge een cursus gericht op kinderen met overgewicht en hun ouders.

Er is gekozen voor  een gecombineerd programma om de kinderen te stimuleren en de ouders meer te betrekken bij de aanpassing naar een gezonde en sportieve leefstijl .

Overgewicht bij kinderen is in Nederland een groot en groeiend probleem.

Uit de laatste groeistudie van TNO blijkt dat 13-15% van de kinderen in Nederland kampt met overgewicht. In bepaalde groepen en gebieden in Nederland is dat percentage nog groter. Overgewicht heeft veel ongunstige gevolgen voor lichaam en geest. Daarom is het heel belangrijk dat dit wordt voorkomen en kinderen worden geholpen om een gezonde leefstijl en een goed gewicht te krijgen!

Sport, beweging en voeding spelen een grote rol in de behandeling en preventie van overgewicht. Hierdoor kan vetmassa afnemen, terwijl spiermassa behouden blijft. Dit geeft een gunstig effect op de stofwisseling en fitheid.

De richtlijn is om minimaal 60 minuten per dag matig tot intensief te bewegen. Slechts 17% van de kinderen haalt deze norm. Het is dus in belang van de gezondheid en het welzijn van de kinderen om deze doelgroep te stimuleren tot bewegen. Ook is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat ze ook actief blijven! In de cursus Vette Fun richten wij ons ook op de (op)voeding van de kinderen. Het begint tenslotte met wat je van huis uit mee krijgt!

De basis van verantwoorde voeding is weten wat je doet en wat goed voor je is. Door middel van maandelijkse presentaties door de diëtist, wordt inzicht gegeven in de wereld van gezonde voeding. In de bijeenkomsten van een uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Testen van de kennis van de kinderen (en ouders) met het spel Petje op/Petje af spel. Doel van dit spel is om op een leuke manier wetenswaardigheden te leren over gezonde voeding.
  • De invloed van voedingsstoffen op de werking van ons lichaam. Dit wordt uitgelegd met behulp van een torso, waar organen uitgehaald kunnen worden.
  • Uitleg over portiegroottes. Door middel van een interactieve bijeenkomst leren de kinderen en ouders wat normale portiegroottes zijn. En ook hoe de fabrikanten ons ertoe zetten om steeds meer te gaan eten.
  • Uitleg over suikers in de voeding. In deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan hoeveel suiker er in producten zitten. Ook in producten waarvan men het niet verwacht. De bijeenkomst besteedt ook aandacht aan het lezen van etiketten.
  • De supermarktrondleiding. De diëtist neemt de groep met kinderen en ouders mee op tour in de supermarkt. Daar worden diverse producten bekeken en krijgen zij adviezen over de juiste productkeuzes.
  • Een afsluitend “Estavette”spel waarbij de kennis over gezonde voeding spelenderwijs wordt getest en er ook wordt bewogen!

Ook individuele begeleiding door de diëtist is mogelijk. Dit houdt in dat er voor het kind en het gezin gekeken wordt naar wat en hoe er gegeten wordt. Hierbij is er aandacht voor verbeteringen.  De persoonlijke  omstandigheden in het gezin worden hierin meegenomen. Hierdoor sluit de voorgestelde  verandering van leefstijl zoveel mogelijk aan bij de omstandigheden in het gezin. Kleine veranderingen zijn gemakkelijker vol te houden. Door intensieve begeleiding kan er tijdig bijgestuurd worden.  Met behulp van een verwijsbrief van de huisarts kunnen de consulten voor de diëtist gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer het kind een verwijsbrief heeft, gaat de declaratie naar de zorgverzekeraar niet ten koste van het eigen risico. Voor 2015 kan er op deze manier 3 uur dieetadvisering worden gegeven zonder dat de mensen dit zelf hoeven te betalen.

Naast het eet- en dieet programma bieden wij een beweegprogramma aan voor het hele gezin. Hoe leuk is het om samen met je ouders te sporten!

Iedereen kan op zijn of haar niveau mee doen in de fitnesszaal. Dit kan met een individueel samengesteld programma met begeleiding van de diëtiste (overgewicht en diabetes), de fysiotherapeut (overgewicht en blessures) en oefentherapeut (werkhouding).

Maar ook al hebben de ouders geen overgewicht, het stimuleert de kinderen en ouders op een speelse manier om samen op een gezonde manier bezig te zijn.

Denk hierbij maar eens aan foot-squash met papa of een lesje zumba met mama!

Of klimmen op de klimwand! Dat schept vertrouwen…..

 

Kinderen zullen bij ons positieve ervaringen op doen met sport, bewegen en voeding. Fysieke problemen worden in de gaten gehouden door het (para-)medisch team.

De meeste jongeren met overgewicht hebben vaak in het verleden negatieve ervaringen opgedaan met sporten. Hiermee houden wij rekening door niet te schreeuwen of te pushen tot bepaalde prestaties, maar te richten op individuele prestaties en doelen die ze zelf hebben gesteld.

Iedere zaterdag zijn er gezamenlijke, maar ook speelse, lessen waar iedereen aan mee kan/mag doen . Ook kan men op eigen niveau een beweegprogramma volgen.

Het aanbod is divers! Verschillende dansvormen als streetdance en zumba, squash en foot-squash, klimmen, diverse balspelen, fitness, etc., etc.

 

Vette Fun wordt georganiseerd door Ankie en Libra Dieetadvisering.

Voor meer informatie zijn wij zijn bereikbaar op tel.nr. ….

Adres

Terug naar homepage